Oma tugevate külgede leidmine

Olen enamiku oma teadlikust elust arvanud, et inimene peab arendama oma tugevaid külgi ja mitte proovima oma nõrku külgi järele aidata. Geenidega ju võistelda ei jõua. Kui DNA’sse on miljonite aastate jooksul kirjutatud, et ma ei oska joonistada, siis pole mul mõtet proovida seda oma keskmiselt 65-aastase eluajaga muuta. Jah, ma suudaksin hoolega harjutades lõpuks joonistada orava, mis ei meenutagi lennukit, aga milleks? Väga heaks ei saaks ma niikuinii. Selle asemel lihvin ma näiteks oma kirjutamisoskust, milles tunnes ennast juba 10-aastasest peale üsna koduselt. Küll väga koleda käekirjaga, aga ikkagi. Seda lihtsat näidet saab laiendada ka keerulisematele eluvaldkondadele.
Tegin hiljuti ühe sellealase testi, ja veendusin taaskord, et oma tugevuste teadmine on kuldaväärt asi. Olen teemaga tegelenud eri aegadel, mahus ja kontekstides, ja alati on see aidanud mingit otsust teha või protsessi kiirendada. Panen siia postitusse erinevad tööriistad kirja, äkki on neist kellelegi veel kasu.
Kõige lihtsam on võtta 10 minutit ja lihtsalt kirja panna, mis tugevused on. Leidsin ühe dokumendi 2003. aasta veebruarist, kus endale eesmärkide püstitamise hoos seda teinud olin. Olin siis kirja saanud viis põhiliselt tööga seonduvat tugevust ja selle baasilt teinud otsuse, et midagi on vaja muuta, sest mul oli tunne, et ma ei ole endale optimaalses ametis ega saa selle eest piisavalt raha. Aga ma ei olnud päris kindel, mis muutust vaja on, ning ma ei tahtnud väga töökohta vahetada, sest tiimikaaslased olid väga ägedad.
Mõni kuu hiljem tegi Peep esimese Saavutama õppimise koolituse. Olgu omade vahel öeldud, et selle nimi ei meeldinud mulle siis ega meeldi ka nüüd. Küll aga meeldis, et kolme päeva jooksul oli muu hulgas aega endasse vaadata ja oma tugevusi (ja nõrkusi) põhjalikumalt analüüsida. Selle baasil otsustasin, et kui väga mulle mu töökeskkond ka ei meeldi, on parem lühikeses plaanis hakata turundama mõnes hardcore‘imas äris kui seda on koolitus ning pikas plaanis seda proovida välismaal.


Uues töökohas õnnestus mul saada väljavalituks Corporate Introduction Program‘i. Jällegi üks halb koolituse nimi – asja sisu oli, et mina ja 20 teist noort keskjuhti üle maailma olime kahel korral nädalaks koolituskeskuses Hollandi põldude vahel ja õppisime erinevaid asju enda, juhioskuste ja firma kohta. Üheks programmi osaks oli mahuka psühholoogilise profiili koostamine, mis sisaldas ankeete nii mulle kui kolleegidele, kahetunnist vestlust psühholoogiga ja vabas vormis enda kirjalikult väljendamist. Tulemuseks oli huvitav lugemine, kust sain teada, et mu tugevused on näiteks: A wealth of ideas / creativity, Flexible in your thinking, An eye for the broad outlines as well as overview ja Ability to put things into perspective intellectually while also displaying a sense of humour. Viimase üle olin eriti uhke.
Mul ei ole head soovitust, kuidas sellist testi endale korraldada. Aga võibolla seda polegi vaja, sest hiljem tehtud ja palju vähem aega võtvad testid andsid enam-vähem sama tulemuse.
Paar kuud tagasi võtsin osa Skype’is läbiviidud vabatahtlikust oma karjääri planeerimise workshop‘ist. Selle uba oli saada mõne tunniga teada, millega sulle meeldib tegeleda, kuidas sind tajutakse, kas tead piisaval määral oma firma ja äri karjäärivõimalustest ning sellest kõigest mingi plaan teha. Jällegi – hea võimalus korra aeg maha võtta ja mõelda, kas ja mida peaks muutma, et rohkem ja kiiremini korda saata. Või siis vähem ja aeglasemalt, kuidas keegi. Sealt meeldis mulle küsimus selle kohta, kas ka sinu kolleegid näevad sinu tugevusi samadena nagu sa ise. Ja väga lihtne moodus selle väljaselgitamiseks. Saada umbes viiele oma lähedale kaastöötajale kolm küsimust ja palu neil öelda:
* Mis tööalaseid käitumisi sa võiksid teha rohkem?
* Mis tööalaseid käitumisi sa võiksid teha vähem?
* Mis tööalaseid asjadega ja käitumistega peaks jätkama täpselt nii nagu need on?
Nii nagu oma tugevuste ise kirja panemine on ka see asi lihtne, kiire, odav ja kasulik (kas tõesti sai need neli sõna kõik ühte lausesse kirja, mõtles praegu endine reklaamikirjutaja minu sees).
Ja eelmisel nädalal tegin Cliftoni Strengthsfinderi testi. Sain teada, et mu tugevad küljed on Strategic, Ideation, Connectedness, Futuristic ja Input. Ehk selline puude taga metsa nägev uutest ideedest ning tulevikust süttiv teadmiste, oskuste ja asjade koguja. Ja jälle on mõtteainet, et kas ja mida saan teha, et minu töö sisaldaks rohkem asju, mis neid viit asja nõuavad. Küsimus testiga kaasaskäinud ettekandelt – mis juhtuks, kui iga inimene töötaks 90% ajast tingimustes, mis eeldavad ainult tema tugevusi. Vaata ka Linnari, Telleri, Wolli ja Steni kogemusi. Test peaks olema üsna lihtsasti kättesaadav, küll mitte tasuta.
Nagu vist näha oli, ei ole kõik tööelu kujundamisel kasutatud asjad seotud oma tugevuste teadasaamistega. Aga eks tugevused, nõrkused, huvid, tagasiside, plaanid ja võimalused on ühe ja sama mündi erinevad küljed. Tasub teadlikult tegeleda, ükskõik mil viisil.

2 comments

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.